Implanty

Implanty to obecnie najdoskonalsza metoda na uzupełnienie braków w uzębieniu.
Implant to śruba tytanowa, która imituje korzeń zęba zastępując korzeń naturalny.
Umieszczamy go na stałe w szczęce lub żuchwie dzięki czemu możliwa jest trwała rekonstrukcja pojedynczego zęba lub całych łuków zębowych.

Jak możemy
Skorygować Twój uśmiech?

Leczenie z udziałem implantów składa się z 3 etapów:

– diagnostyka poparta badaniem CBCT (tomografia komputerowa)
– etap chirurgiczny – umieszczenie implantu w kości
– etap protetyczny polega na wykonaniu korony, mostu lub całej protezy na implantach

Etap chirurgiczny i protetyczny muszą się odbywać w 2-3 miesięcznym odstępie czasu, niezbędnym
do integracji implantu z kością. W tym czasie pacjentom proponujemy uzupełnienie tymczasowe.